Trenerzy personalni

Jagoda
Knakowska
Trener personalny
Paulina
Kaniewska
Trener personalny
Karol
Appel
Trener personalny
Agnieszka
Jajeśniak
Trener personalny
Anna
Rękoś
Trener personalny
Przemek
Agaciak
Trener personalny
Krzysiek
Cymbrowski
Trener personalny
Nina
Horaczyńska
Trener personalny
Bartek
Walkowski
Trener personalny

Instruktorzy