Trenerzy personalni

Trenerzy
Ewa
Mielcarek
Instruktor fitness, Trener personalny
Nina
Horaczyńska
Trener personalny
Jakub
Balcerek
Trener personalny
Paulina
Springer
Trener personalny
Krzysiek
Cymbrowski
Trener personalny
Agnieszka
Jajeśniak
Trener personalny

Instruktorzy