Co nowego
28
07
2020

Konkurs Foto…

Od Ryszard 0

Zrób zdjęcie podczas …

Z okazji Światowego Dnia Fotografii, który odbędzie się 19 sierpnia przygotowaliśmy konkurs.

Od 28 lipca do 19 sierpnia będziemy zbierać zdjęcia wykonane podczas aktywności sportowej.

Naszym celem jest propagowanie aktywności fizycznej.


Nadsyłane fotografie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Muszą być opisane imieniem, nazwiskiem i tytułem lub numerem kolejnym
  2. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, muszą być wykonane w czasie trwania konkursu ( nie mogą być to zdjęcia archiwalne).
  3. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła nieodwołalną zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie przez organizatora swego wizerunku na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
  4. Jeżeli na fotografii znajduję się wizerunek autora (zdjęcie typu selfie) uczestnika poprzez wysłanie fotografii wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram
  5. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 i 8 wyżej, udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii przez czas nieoznaczony na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza do publikacji i rozpowszechnienia fotografii na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram
  6. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 zdjęć.

Organizator powoła specjalną komisję – Jury Konkursu, która oceni i nagrodzi przesłane fotografie.


Nagrodami w Konkursie są:

I miejsce –  Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolną         powierzchnię sportową w obiekcie fairPlayce

II miejsce – Voucher do restauracji fairPlayce

III miejsce – Voucher o wartości 150 zł do wykorzystania na dowolną powierzchnię sportową w obiekcie fairPlayce

Nagrody dodatkowe za wyróżnione fotografie:

Vouchery na wybrane aktywności sportowe w fairPlayce – wg uznania organizatora.


Zdjęcia prosimy wysyłać wyłącznie na adres mailowy:

foto@fairplayce.pl


Podobne wpisy