Co nowego
24
06
2020

Wakacje lato 2020

Od Ryszard 0

Zapisz swoje dziecko…

Chcesz zapisać Swoje dziecko na aktywny sportowy tydzień w świetnych warunkach, pod okiem profesjonalistów z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez kuratorium oświaty oraz sanepid?

Zadzwoń!!! 61/828-79-04 i zarezerwuj miejsce!

I-wszy turnus od 29.06.2020.

Mamy ogromne doświadczenie, przeprowadziliśmy w fairPlayce ponad 50 turnusów półkolonii letnich i zimowych od 2015 roku.

Zajęcia prowadzą wyłącznie licencjonowani trenerzy/instruktorzy tenisa, badmintona, tenisa stołowego, squasha i animatorzy gier i zabaw. Wszystkie powierzchnie (korty, sale) na jakich odbywać się będą zajęcia, mają odpowiednie zgody straży pożarnej oraz sanepidu.

Posiłki tradycyjnie serwowane są w naszej restauracji, dlatego dajemy Państwu 100% gwarancji higieny podania jak i jakości produktów.


Plan półkolonii

08:00-9:00 – zbiórka uczestników
Gr A – hol główny na poziomie 0,00
Gr B – sala restauracyjna na poziomie 0,00
Gr C – hol główny na poziomie -1 
Gr D – sala konferencyjna na poziomie -1

09:00-10:30 – I blok zajęć rekreacyjno sportowych

Gr A – hala tenisa
Gr B – hala badmintona
Gr C – hala tenisa stołowego
Gr D – hala squasha

10:30-11:00 – śniadanie (osobne strefy posiłków dla każdej z grup)

Gr A – hol główny na poziomie 0,00
Gr B – sala restauracyjna na poziomie 0,00
Gr C – hol główny na poziomie -1 
Gr D – sala konferencyjna na poziomie -1

11:00-13:00 – II blok zajęć rekreacyjno sportowych + warsztatów 

Gr D- hala tenisa
Gr A – hala badmintona
Gr B – hala tenisa stołowego
Gr C – hala squasha

13:00-14:00 – obiad

Gr A – hol główny na poziomie 0,00
Gr B – sala restauracyjna na poziomie 0,00
Gr C – hol główny na poziomie -1 
Gr D – sala konferencyjna na poziomie -1

14:00-15:30 – III blok zajęć rekreacyjno sportowych + warsztatów 

Gr C- hala tenisa
Gr D – hala badmintona
Gr A – zajęcia na świeżym powietrzu
Gr B – zajęcia w salach fitness

15:30-17:00 – odbiór dzieci

Podczas całego tygodnia dzieci będą miały zajęcia na każdej ze stref sportowych oraz zgodnie z założeniami obok dyscyplin rakietowych będą uczestniczyć w grach i zabawach oraz warsztatach językowych oraz robotyce.


Regulamin Półkolonii (Covid-19)

1. Uczestnik jest zdrowy co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u dziecka infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem półkolonii, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.

3. Dziecko jest przygotowane i poinformowane przez rodzica o stosowaniu się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika udostępniają (organizatorowi – RJBM Sp. z o.o.)  i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkoloniach.

8. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Podobne wpisy

27.06.2020

Kroki

autor: Ryszard

03.07.2020

Dancing fairPlayce

autor: Ryszard

24.04.2020

Pizza na wynos …

autor: Ryszard

28.09.2019

sezon 2019/2020

autor: admin

01.09.2019

Szkółki Sportowe

autor: Ryszard