Akademia Tenisa Stołowego

AKADEMIA TENISA STOŁOWEGO


RUSZYŁY ZAPISY DO SZKÓŁEK SPORTOWYCH W RAMACH AKADEMII FAIRPLAYCE 2023-2024

 • Ciekawe zajęcia!
 • Profesjonalni trenerzy!
 • Komfortowe warunki!

Tenis Stołowy – zwany również ping-pongiem – jest to jedna z najpopularniejszych na świecie form rekreacji, ale także od 1988 roku sport olimpijski. Tenis stołowy uprawia na świecie dziesiątki milionów graczy. Choć z pozoru nie wydaje się trudny, wymaga sporo skupienia, refleksu i kondycji. Dobrze wpływa na utrzymanie stabilnej postawy sylwetki oraz uczy strategicznego działania.

Szkółki dla dzieci

Treningi przeznaczone są dla dzieci od 5-tego roku życia. Nasze dotychczasowe działania w promowaniu aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży spotkały się z uznaniem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, który nadał naszemu ośrodkowi zaszczytny tytuł Młodzieżowego Centrum Sportu m.in. w tenisie stołowym. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów naszej akademii, a metodyka dopasowana jest do wieku i poziomu zaawansowania.

Z myślą o dzieciach opracowaliśmy program, który w łatwy sposób  wprowadzi w tajniki dyscypliny a zarazem przyczyni się do zdrowego rozwoju. Realizując program kładziemy nacisk na tradycyjne wartości, takie jak odwaga, praca w grupie czy zaangażowanie.

Twoje dziecko nauczy się, jak radzić sobie z wyzwaniami, podejmować decyzje oraz osiągać lepsze wyniki zarówno w sporcie, jak i poza nim.


Harmonogram zajęć:

 • poniedziałki 17:00-18:00
 • wtorki 17:00-18:00
 • środy 17:00-18:00
 • piątek 17:00-18:00

Opłata miesięczna za zajęcia:

 • 1 x w tygodniu – 195 zł,
 • 2 x w tygodniu – 360 zł,
 • więcej – indywidualne ustalenia.

Zapisy:

Trenerzy prowadzący zajęcia:

 • Hanna Kortyla
 • Szymon Galas

Etapy szkolenia:

System szkolenia sportowego w naszej sekcji został podzielony na pewne odcinki czasowe (tzw. etapy szkolenia), niezbędne do uzyskania konkretnej sprawności zawodniczej.

 • etap niebieski (wstępny)
 • etap pomarańczowy (podstawowy)
 • etap żółty (specjalny + mistrzowski)

W naszej akademii skupiamy się na rozwoju pierwszych dwóch etapów szkoleniowych. W przypadku trzeciego etapu proponujemy już wdrożyć indywidualny system treningowy.

Charakterystyka etapów szkolenia - tenis stołowy

ETAPY SZKOLENIA ZADANIA ETAPOWE KIERUNKI DZIAŁANIA
NIEBIESKI wywoływanie zainteresowania aktywnością fizyczną, stymulowanie przez wysiłek ukierunkowanego rozwoju fizycznego, wybór dyscypliny, doskonalenie cech istotnych, Wychowanie-Trenowanie-Współzawodniczenie
POMARAŃCZOWY ostateczny wybór dyscypliny, doskonalenie cech istotnych, kształcenie specjalistyczne Trenowanie-Współzawodniczenie-Wychowanie
ŻÓŁTY maksymalizowanie poziomu cech istotnych, przekształcenie uzyskanego potencjału na wynik na poziomie światowym, Współzawodniczenie-Trenowanie-Wychowanie

Etap niebieski:

trwa od 7 (5) do 9 roku życia (w Chinach etap ten trwa od 3 do 7 roku życia). Etap ten polega ze strony trenera na przekazaniu podstawowej wiedzy i umiejętności poprzez zabawę oraz ocenie uzdolnień dziecka w kierunku gry w tenisa stołowego.

Etap pomarańczowy:

trwa od 10 do 14 roku życia. Na tym etapie kształtuje się i doskonali istotne dla tenisisty stołowego zdolności, umiejętności motoryczne – sprawności fizycznej oraz umiejętności psychiczne. Ze strony trenera ocena uzdolnień, wybór i indywidualizacja stylu gry (dobór sprzętu).

Etap żółty:

trwa od 15 do 18 roku życia. Polega na doskonaleniu indywidualnych zdolności i umiejętności z zakresu sprawności fizycznej oraz psychicznej zawodnika. Przygotowanie zawodnika do współzawodniczenia.

Na etapie wstępnym oraz podstawowym dzieci uczą się między innymi: pracy w zespole, dyscypliny, zasad “fair play”. odpowiedzialności, kultury gry. Kształtują się cechy charakteru oraz cechy wolicjonalne. Kształtuje się postawa mistrzowska czyli – wiara we własne siły, pewność siebie, dążenie do celu, przekraczanie granic, zaangażowanie, samoświadomość, radzenie sobie z wygraną i z przegraną.


Etap Niebieski w Akademii fairPlayce:

Ten etap będzie prowadzony przez cały sezon szkoleniowy (do 06/2024) i skierowany jest dla nowych adeptów naszej akademii, niezależnie od wieku ale zależnie od umiejętności.

Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze umiejętności, które Państwa podopieczni będą nabywali.

Ćwiczenia wstępne – mają za zadanie oswoić dzieci z piłeczką, rakietką tak aby żaden z tych sprzętów “nie przeszkadzał”:

 • poprawne trzymanie rakietki,
 • pozycja wyjściowa – różnego rodzaju gry i zabawy,
 • trzymanie piłeczki na rakietce – różnego rodzaju gry i zabawy,
 • ćwiczenia podbijania piłeczki,
 • odbijanie piłeczki o podłogę,
 • odbijanie piłeczki o ścianę,
 • odbijanie piłeczki o ścianę po odbiciu się piłeczki o podłogę,
 • nauczenie uderzeń (zamach, uderzenie właściwe, zakończenie ruchu).

Ćwiczenia wszechstronne (ogólnorozwojowe) – muszą mieć różnorodny charakter, rozwijać układ sercowo-naczyniowy jak i mięśniowy:

 • zabawy i gry z pościgiem (różnego rodzaju berki – krokiem dostawnym),
 • zabawy i gry rzutne (praca z różnymi rodzajami piłek np. pingpongową, tenisową, lekarską),
 • zabawy i gry z podbijaniem (praca z piłeczką, balonem),
 • zabawy i gry skoczne (np. skok w dal z miejsca),
 • zabawy i gry z mocowaniem (zabawa w skałę, galaretkę itp.),
 • tory przeszkód (bieg slalomem z udziałem rakietek, piłeczek, itp.).

Ćwiczenia podstawowe – zestawienie elementów technicznych:

 • podanie proste (F i B),
 • uderzenie atakujące (F i B),
 • uderzenie obronne (F i B),
 • podanie obronne (F i B),
 • podanie rotacyjne (F i B),
 • top-spin (F i B),
 • blok (F i B),
 • półwolej (F i B),
 • atakowanie loba,
 • obrona lobem (F i B),
 • kontra top-spin (F i B),
 • odbiór podań.

Każdy w/w element zawodnik będzie musiał zaliczyć u trenera, termin do uzgodnienia indywidualnie.

Po wykonaniu poszczególnego zadania zawodnik otrzyma naklejkę.


Etap Pomarańczowy w Akademii fairPlayce:

Ten etap będzie również prowadzony przez cały sezon szkoleniowy (do 06/2024) i skierowany jest dla zawodników naszej akademii, którzy opanowali umiejętności podstawowe oraz zaliczyli etap niebieski. Jest dostępny dla zawodników niezależnie od wieku ale zależnie od umiejętności.

Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze umiejętności, które Państwa podopieczni będą nabywali w ramach etapu pomarańczowego.

Ćwiczenia wszechstronne (ogólnorozwojowe) – zwiększa się ilość (objętość) oraz intensywność zajęć + dodanie ćwiczeń związanych z poruszaniem się przy stole, a także ćwiczeń związanych z uderzeniami w tenisie stołowym.

 • ćwiczenia szybkościowe (jak najszybsze dotknięcie stołu ręką grającą, itp.),
 • zajęcia koordynacyjne (zawodnik ustawia się tyłem do stołu w odległości ok. 2 m, trener na sygnał narzuca loba do strony forhendowej, zawodnik odwraca się i zbija loba po przekątnej, itp.)
 • ćwiczenia wytrzymałościowe (krok dostawny, krok krzyżowy, itp.),
 • ćwiczenia imitacyjne (zamachy forhendowe oraz bekhendowe, itp.),
 • ćwiczenia siłowe (zawodnik wykonuje uderzenia atakującego forhendem rakietką 2x cięższą niż sprzęt osobisty),

Ćwiczenia zaawansowane – zestawienie elementów technicznych:

 • elementy techniczne,
 • fragment regularny,
 • fragment nieregularny,
 • gra uproszczona,
 • gra kontrolna,
 • ćwiczenia techniczno – taktyczne.

Każdy w/w element zawodnik będzie musiał zaliczyć u trenera, termin do uzgodnienia indywidualnie.

Po wykonaniu poszczególnego zadania zawodnik otrzyma naklejkę.


Zapisz swoje dziecko w łatwy i szybki sposób poprzez formularz!

Formularz zapisu do akademii


Akademia fairPlayce w pigułce, dlaczego warto trenować?

 • poprawa stanu zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny,
 • trening kondycyjny prowadzony na odpowiednim dla dzieci poziomie,
 • lepsza koordynacja oko-ręka,
 • nauka systematyczności, konsekwencji w działaniu,
 • rozwój umiejętności społecznych, poznawanie nowych ludzi, współpraca, czerpanie,
 • radości ze zwycięstwa i nauka radzenia sobie z przegraną.

Co należy przygotować:

 • swobodny strój sportowy,
 • obuwie sportowe do treningu z jasną podeszwą nie pozostawiającą śladów na podłodze,
 • obuwie na przebranie,
 • butelkę wody – spożycie wody podczas treningu jest kluczowe dla zdrowia!

 

Klub zapewnia każdemu graczowi odpowiedni sprzęt (piłki, rakiety).

Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych przez organizatora godzinach. Uprasza się o przybycie na miejsce zbiórki co najmniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

Masz dodatkowe pytania?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z koordynatorem akademii:

Formularz zapisu do Akademii

  * - Pola obowiązkowe.